Natasja Hoex

Teamcoach

Wie is Natasja?

Natasja Hoex, psychologe en groepsdynamica-expert. Loopt uw team niet lekker, draait u vast in de bottlenecks en tegenvallende resultaten? Zij geeft u de tools in handen hoe u zelf het team weer in beweging brengt en samen slaagt! Natasja Hoex is psychologe, groepsdynamica-expert en teamcoach.

lees meer

teamcoaching

groepsdynamica

samenwerken

teambuilding

teamtraining

effectiviteit

leiderschap

leidinggeven

teamontwikkeling

organisatieontwikkeling

organisatiecoaching

communicatie

werksfeer

TGI

persoonlijk leiderschap

reviews (12)

7,0 Natasja had binnen erg korte tijd voor zichzelf een helder beeld van de situatie, en kon ons een duidelijke uiteenzetting geven van wat er aan de hand was. Dit was al een erg grote hulp bij het oplossen van de situatie. Daarbij heeft ze gedurende het coachingtraject ons erg behulpzame handvaten gegeven die precies aansloten op de dingen waar we tegenaanliepen.

Anonymous

Type: Deelnemer

Bekijk alle reviews

Klanten

Natasja werkt(e) onder andere voor: Philips,  Achmea,  Basisschool Het Kraaiennest,  ABN AMRO,  Ministerie van Defensie,  Gemeente Heeze-Leende,  Peugeot,  Belastingdienst,  UWV,  GGZ,  Provincie Utrecht,  Brabantia,  NOS,  KLM Cargo, 

MEER Over Natasja

Wie is Natasja

Natasja Hoex, psychologe en groepsdynamica-expert. Loopt uw team niet lekker, draait u vast in de bottlenecks en tegenvallende resultaten? Zij geeft u de tools in handen hoe u zelf het team weer in beweging brengt en samen slaagt!
Natasja Hoex is psychologe, groepsdynamica-expert en teamcoach. "Ik coach teammanagers IN de praktijk, zodat zij zonder te duwen en te trekken het team weer in beweging krijgen. Hierdoor kan het team weer met plezier samenwerken en krijgen teammanagers veel meer vrijheid in hun rol."
 
Natasja is psychologe en heeft 15 jaar als trainer gewerkt voor allerlei verschillende doelgroepen. Vanuit de vraag waarom sommige groepen als vanzelf lijken te functioneren en anderen niet uit de consumentenstand te schoppen waren, heeft zij zich verder gespecialiseerd in de succesfactoren van groepsdynamiek.

Zij heeft haar ervaring als teamcoach opgedaan door vooral te werken met teams die vastzaten in hardnekkige patronen (soms al jarenlang). Bij o.a. het Ministerie van Defensie, verschillende gemeenten, Philips, KLM en Achmea heeft zij (management) teams weer in beweging gezet, zodat zij weer doen wat de bedoeling is; Samen de klus klaren. Natasja richt zich in de teamcoaching met name op het in de juiste rol zetten van de teammanager, zodat hij/ zij de juiste interventies doet op het juiste moment om het team elke keer weer een stap verder te brengen.

Natasja Hoex is Europees gecertificeerd in de Themagecentreerde Interventie (TGI). Een expert op het gebied van groepsdynamiek!

Opleiding

2013 Avatar Anders
2013 TGI WO
2002 NLP WO
2001 Projectmanagement HBO
1999 Psychologie WO

Talen

Engels Zeer goed

Werkervaring

SEP 2012 - JUN 2013 Teamcoach Steering Committee Philips Health care
NOV 2012 - MAY 2013 Teamcoach Klantcontacten Centrum Gemeente Heeze-Leende
MAR 2012 - APR 2013 Teamcoach Risk Management team Achmea Syntrus
SEP 2012 - DEC 2012 Teamcoach projectmanagers KLM Cargo
MAR 2011 - DEC 2012 Teamcoach basisschool Basisschool Het Kraaiennest
SEP 2010 - MAR 2012 Coach de teamcoach UWV
JAN 2007 - DEC 2008 Teamcoach Ingenieursteam Ministerie van Defensie
BEKIJK Het trainingsaanbod
BEKIJK Het trainingsaanbod

New review

Ja   Nee  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

reviews (12) Add review

7,0 Natasja had binnen erg korte tijd voor zichzelf een helder beeld van de situatie, en kon ons een duidelijke uiteenzetting geven van wat er aan de hand was. Dit was al een erg grote hulp bij het oplossen van de situatie. Daarbij heeft ze gedurende het coachingtraject ons erg behulpzame handvaten gegeven die precies aansloten op de dingen waar we tegenaanliepen.

Anonymous

Type: Deelnemer

9,0 Natasja is een echte professional op het gebied van training en coaching. Ze heeft de kennis en kunde om de groep/persoon inzichten te geven die ervoor zorgen dat niet alleen de groep/persoon een stap verder kan. Hierdoor zorgt Natasja ervoor dat de organisatie naar een hoger plan wordt getild. Dit doet ze door effectief te luisteren naar wat de groep/persoon nodig heeft. Dit doet ze op zo'n subtiele manier die ervoor zorgt dat het vertrouwen blijft waardoor het groeiproces in gang blijft. Ik zou Natasja ook zeker aan andere projecten/bedrijven aanbevelen. Natasja in 3 kwaliteiten: prettig in de omgang, kundig en to the point.

Bert Wagenaar

Type: Deelnemer

9,0 Onze oorspronkele vraag was: Als teamleider van de groep projectleiders van het projectmanagementteam van de provincie Utrecht is mij/ons door de directie gevraagd de gehele organisatie verder te professionaliseren op het gebied van projectmanagement. De projectleiders treden daarbij op als trainer/coach. Daarvoor dienen de projectleiders te worden bekwaamd in het trainersvak. Training door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: De “harde kant” bij de projectleiders is goed op orde. De meeste projectleiders voelen zich nog onzeker als trainer, waarvoor Natasja een prachtig 3-daags trainingsprogramma in aansluiting op de dagelijkse praktijk (veel casuïstiek) heeft opgesteld. Na de training van Natasja zijn de projectleiders bewust bekwaam door goed inzicht te hebben verkregen en hierin tijdens de training ervaring te hebben opgedaan in de sterke en zwakke kanten als trainer. En bovenal veel goede zin verkregen om het geleerde toe te passen, waarbij enkelen de smaak zeer te pakken hebben gekregen en op dit moment te werk zijn als professionele trainers.  

Pieter Laban

Type: HR - leidinggevende

9,0 Opmerkingen: Onze oorspronkele vraag was: Zou je een op maat gemaakte projectmanagement training kunnen ontwikkelen en geven voor 3 van mijn coördinatoren, welke elk een of meerdere projecten toegewezen hebben gekregen, waarmee ze direct hand-on aan de slag kunnen en toe kunnen passen?  En zou je ze tijdens hun project voortgang & ontwikkeling kunnen coachen op hun eigen rol en de rolverdeling van de overige spelers in het projectteam?  Coaching door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd:  Handige & direct toepasbare hands-on tools welke de structuur rondom en in hun projecten verduidelijkt hebben, zoals de bijvoorbeeld de rolverdeling in een project en een duidelijk begin & eindpunt van een project. Ook hebben de op maat gemaakte coaching sessies bijgedragen aan een stuk zelfverzekerdheid van de coördinatoren als het om werken in projectvorm gaat. Ook op persoonlijk vlak hebben ze deze positieve ontwikkeling doorgemaakt, iets wat binnen andere facetten binnen hun functie ook duidelijk merkbaar is. Een van de elementen die mijns inziens een duidelijke rol heeft gespeeld bij deze verbeterde zelfverzekerdheid zijn de intake gesprekken per individuele coördinator welke aan dit training/coachings traject vooraf zijn gegaan. Hierdoor heeft Natasja Hoex van De Teamcoach een op maat gemaakte training kunnen ontwikkelen en afleveren, een methodiek zie zeer effectief is gebleken. Inmiddels zijn er van de vier projecten er drie met succes afgerond zijn en gaat de vierde ook richting de afrondingsfase.

Dinesh Kanai

Type: HR - leidinggevende

9,0 Opmerkingen: Onze oorspronkele vraag was: Samenwerking verbeteren in een vastzittende afdelingscultuur waar nieuw gedrag en competentieontwikkeling wordt gevraagd van medewerkers met een lang dienstverband die al evenlang samenwerken.   Coachen van de leidinggevenden op aansturing van het veranderproces. Teamcoaching door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: Een team dat de samenwerking beter zoekt: Inzicht heeft in elkaars competenties en ontwikkelpunten Meer begrip heeft voor elkaar Meer commitment heeft op de ontwikkelrichting De leidinggevende is effectiever in sturen van de ontwikkeling van de afdeling.

Annie Wilhelmus

Type: HR - leidinggevende

8,0 Opmerkingen: Ik wil het secretariaat, bestaande uit 6-8 secretaresses, professionaliseren. Meer een team laten zijn en beter gecoördineerd samenwerken. In eerste instantie heeft teamcoaching ons meer inzicht in teamsamenstelling en pijnpunten gegeven. In vervolg daarop individuele coaching van coördinator secretariaat, een nieuwe rol. Dit heeft geleid tot een team waarin op een open en constructieve wijze wordt samengewerkt.

Henk van der Pol

Type: HR - leidinggevende

8,0 We hebben nu effectiever opererende teams waarin problemen en mogelijke knelpunten veel eerder geadresseerd worden. Vooral doordat iedereen zich veel meer bewust is van zijn eigen en andermans positie 

Erik Roelfsema

Type: Deelnemer

8,0  Ik was deelnemer in de coaching   Onze oorspronkelijke vraag was:   1.     Hoe vul ik mijn rol als coördinator van het secretariaat SS&M goed in, kijkende naar welke stijl van leidinggeven ik in moet zetten om de collega’s gemotiveerd op een kwalitatief hoogwaardige manier te laten werken. 2.     Hoe voer ik goede gesprekken met collega’s op een manier die bij mij past? Met name als het gaat om corrigerende feedback gesprekken. 3.     Hoe ga ik op een constructieve manier om met conflicten, weerstand en klagen. Wat moet ik wel doen en wat misschien ook niet?   Coaching heeft mij persoonlijk opgeleverd: Duidelijkheid hoe deze nieuwe functie te vervullen. Meer bewust van eigen kracht en gevoel, en deze ook kenbaar durven maken, middels gesprekstechnieken/oefeningen rondom conflictsituaties.   5) Teamcoaching door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: Een professioneler team, waarbij we (middels mijn coördinatiefunctie) beter samenwerken in een open en beter georganiseerde omgeving.

Lieneke Vink

Type: Deelnemer

9,0 Als directeur van het Kraaiennest was ik voorzitter van de werkgroep die de selectieprocedure organiseerde voor teamondersteuning. In dat kader kun je me beschouwen als opdrachtgever. Tevens was ik deelnemer van het teamtraject en daarnaast ontving ik als leidinggevende persoonlijke coaching om mijn taak als schoolleider goed gestalte te kunnen geven.   Onze oorspronkelijke vraag was: Help ons om ons team echt als team te laten functioneren. Het geven en ontvangen van gevraagde en ongevraagde feedback is daarbij een zeer belangrijk onderdeel van goed teamfunctioneren. Verder wilden we het wandelgangencircuit laten stoppen en ombuigen in een manier van omgaan met elkaar die effectief is.   Er zijn 3 teambijeenkomsten geweest, er zijn intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Daarvan vond ik de eerste teambijeenkomst het meest succesvol, omdat we daarin naar mijn idee de basis hebben gelegd voor alle verdere activiteiten. In die eerste bijeenkomst hebben we allemaal een stukje van onze 'persoonlijke sluier' omhoog gedaan.   Coaching heeft mij persoonlijk het volgende opgeleverd: Ik heb inzicht gekregen in het effect van mijn gedrag op ons team en tools gekregen om mijn gedrag te veranderen. Dat geeft me een gevoel van vrijheid en dat ervaar ik als zeer prettig.   Teamcoaching door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: Een team dat zich bewust is van zijn kwaliteiten/ontwikkelpunten en dat dagelijks bereid is tot verdere groei. In plaats van dat er een conflict is opgelost, hebben we geleerd hoe we conflicten steeds opnieuw zelf kunnen oplossen. Hierdoor blijven we zelf in ontwikkeling en is het effect van de teamcoaching in de loop van de tijd alleen maar groter en groter geworden  

Cees Rijken

Type: HR - leidinggevende

9,0 Ik was opdrachtgever en deelnemer Onze oorspronkelijke vraag was: Ondersteuning bij het herafstemmen van project doelstellingen op internationaal, multicompany stuurgroep niveau. Door veel ruis onderling stond dit miljoenen project al enkele maanden stil.   Coaching heeft mij persoonlijk opgeleverd: Leiderschap nemen bij herafstemming van project doelstellingen. Weten welke interventies wel te doen en welke ook vooral niet.   Teamcoaching door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: Een heldere opnieuw afgestemde project doelstelling. Een goed functionerend afgestemd internationaal team en een succesvol project.

Jurgen Mollink

Type: Deelnemer

9,0 Ik werd gecoacht als teammanager van het MT Risk in mijn rol als ook in groepsdynamische vaardigheden en de interventies die ik moest inzetten om het MT naar een hoger niveau te laten ontwikkelen.   De oorspronkelijke vraag die gesteld werd door de opdrachtgever aan Natasja Hoex was: Verbeter de leiderschapskwaliteiten van de manager  Samenwerking van het management team naar een hoger nievau brengen.   Teamcoaching door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: - Verbetering van mijn eigen leiderschapskwaliteiten - Inzicht in teamdynamiek en ontwikkeling -Reflectie op eigen functioneren en effect daarvan op anderen -Sterk verbeterde samenwerking in mijn managementteam  

Peter Leermakers

Type: Deelnemer

9,0 Ik was opdrachtgever voor een teamcoach opdracht voor het business actuariaat van de divisie Achmea Pensioenverzekeren en opdrachtgever voor de afdeling operatonal risk & compliance van Syntrus Achmea.   De oorspronkelijke vraag was bij Achmea Pensioenverzekeren: Verbeteren van de samenwerking binnen het team actuariaat en ondersteuning van de manager actuariaat. De manager was onervaren met aansturing van professionals in conflictsituaties.   De oorspronkelijke vraag bij Syntrus Achmea was: Persoonlijke coachen van redelijk onervaren manager Risk. Persoonlijke effectiviteit en samenwerking binnen de afdeling en tussen managers onderling verbeteren.   Natasja heeft in beide opdrachten de teamcoaching tot tevredenheid van mij als opdrachtgever en betrokken managers prima uitgevoerd. De managers zijn in persoonlijke effectiviteit zeer sterk verbeterd. Teams zijn beter gaan samenwerken. Conflicten zijn goed besproken, teamleden hebben onderlinge   spanningen uitgesproken. Samenwerking is aantoonbaar verbeterd.

Peter Jaspers

Type: HR - leidinggevende

BEKIJK DE WERKWIJZE

Werkwijze

Weer doen wat de bedoeling is. Samen werken zonder ruis naar resultaat. Ik geef u als teammanager de tools in handen om dit te realiseren!

Ik geloof dat we betere resultaten halen als we weer werken vanuit vrijheid. Vrijheid geeft mogelijkheden, Vrijheid geeft (levens) energie! Veel teams zitten vast in een gespannen, vermijdende en levenloze manier van samenwerken. Samenwerken wordt verwart met middelmatige compromissen en naar beneden bijgestelde normen. Door mij worden u en uw team opgeschud uit vastgeroeste patronen en ontdekt u meer mogelijkheden. Bruisend van energie en plezier hoge resultaten bereiken!
 
 • Teamcoaching op de werkvloer
  Teamprocessen spelen zich niet af op “de hei” maar in de praktijk. Teamcoaching van  Natasja Hoex vindt dan ook
  zoveel mogelijk plaats op de werkvloer. 
 • Levend leren
  Sommige groepen lijken als vanzelf te functioneren en sommige groepen lijken niet uit de passiviteit te schoppen. Ik maak gebruik van het TGI model bij het analyseren waar de interactie tot stilstand is gekomen en wat maakt dat het team weer in beweging komt. Ik vind het zeer belangrijk dat u als teammanager deze tools ook in de vingers krijgt, zodat u zelf het team in beweging kan krijgen en houden
 • Leidinggevenden nemen de leiding
  Een team "builden" heeft weinig zin als het effect na het vertrek van mij weer inzakt als een pudding. De teamleider is degene die het teamproces moet leiden en het team verder moet faciliteren in haar ontwikkeling. Veel teamleiders zijn hier nog niet voor opgeleid en daarom zal een groot gedeelte van een teamtraject ook het coachen van de teamleider zijn.

Wat is TGI?
Themagecentreerde interactie (TGI) is een krachtige methode voor het leidinggeven aan groepen en teams die verantwoordelijkheid, levendigheid en creativiteit in samenwerkings- en leerprocessen bevordert.
tgi_model  

 

 1. Het welzijn en de effectiviteit van de mens als persoon (IK)
 2. De samenwerkingsprocessen (WIJ)
 3. De gezamenlijke doelen en taken (TAAK)
 4. De van belang zijnde contextuele factoren (CONTEXT)

Dit dynamisch balanceren bevordert in alle groepen een creatief en vruchtbaar samenwerkingsproces, waarbij ieder gestimuleerd wordt vanuit verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te handelen.Ieder die met groepen of teams werkt, kan met TGI zijn of haar voordeel doen. TGI verdiept zowel het eigen leerproces als leider van groepen als dat van de groep in zijn geheel. Werken met TGI is een inspirerend proces dat het functioneren in en leidinggeven aan groepen en teams effectiever maakt. (bron: www.tgi-forum.com)
 

 

Bekijk de reviews

Expertise

 • Executive management
 • Startende manager
 • Middle management
 • Teambuilding & Teamleiderschap
 • Leidinggeven
 • Coachend leidinggeven
 • Verandermanagement
 • Strategisch Management
 • Timemanagement
 • Worklife balance & Stressbestandigheid
 • Veranderen / omgaan met verandering
 • Conflicthantering
 • Creatief denken & handelen
 • Feedback geven
 • Beïnvloeden
 • Communiceren
 • Gesprekstechnieken
 • Communicatietechnieken
 • Adviesvaardigheden
 • Human Resource Management
 • Talent management & POP
 • Integratie & Diversiteit
 • Functioneringsgesprekken
 • Loopbaanbegeleiding
 • Loopbaancoaching
 • Work Life Balance Coaching
 • Coaching (management)
 • Persoonlijke Effectiviteit
 • Stressbestendigheid
NEEM CONTACT OP

Contact