Natasja Hoex

Groepsdynamica expert / Teamcoach

Natasja Hoex, psychologe en groepsdynamica-expert. Loopt uw team niet lekker, draait u vast in de bottlenecks en tegenvallende resultaten? Zij geeft u de tools in handen hoe u zelf het team weer in beweging brengt en samen slaagt!


Teamcoaching
groepsdynamica
samenwerken
teambuilding
teamtraining
effectiviteit
leiderschap
leidinggeven
teamontwikkeling
Organisatie ontwikkeling
organisatie coaching
TGI
Persoonlijk leiderschap

Natasja Hoex, psychologe en groepsdynamica-expert. Loopt uw team niet lekker, draait u vast in de bottlenecks en tegenvallende resultaten? Zij geeft u de tools in handen hoe u zelf het team weer in beweging brengt en samen slaagt!


Natasja Hoex is psychologe, groepsdynamica-expert en teamcoach. "Ik coach teammanagers IN de praktijk, zodat zij zonder te duwen en te trekken het team weer in beweging krijgen. Hierdoor kan het team weer met plezier samenwerken en krijgen teammanagers veel meer vrijheid in hun rol."
 
Natasja is psychologe en heeft 15 jaar als trainer gewerkt voor allerlei verschillende doelgroepen. Vanuit de vraag waarom sommige groepen als vanzelf lijken te functioneren en anderen niet uit de consumentenstand te schoppen waren, heeft zij zich verder gespecialiseerd in de succesfactoren van groepsdynamiek.

Zij heeft haar ervaring als teamcoach opgedaan door vooral te werken met teams die vastzaten in hardnekkige patronen (soms al jarenlang). Bij o.a. het Ministerie van Defensie, verschillende gemeenten, Philips, KLM en Achmea heeft zij (management) teams weer in beweging gezet, zodat zij weer doen wat de bedoeling is; Samen de klus klaren. Natasja richt zich in de teamcoaching met name op het in de juiste rol zetten van de teammanager, zodat hij/ zij de juiste interventies doet op het juiste moment om het team elke keer weer een stap verder te brengen.

Natasja Hoex is Europees gecertificeerd in de Themagecentreerde Interventie (TGI). Een expert op het gebied van groepsdynamiek!


WERKWIJZE

Wat is er aan de hand in dit management/ directieteam

Ooit ben je vol overtuiging dit bedrijf begonnen of in dit managementteam gestapt. Je wilde iets bijzonders neerzetten, iets moois creëren. 

En nu? Het werkt gewoon niet lekker, altijd net te druk, discussies die niet oplossen. En die mede teamleden van je, daar lijk je steeds meer last van te hebben. Er zit iets scheef in jullie team. Maar wat? Het moet anders, want dit werkt niet.

Jullie hebben eigenlijk goud in handen met je organisatie, maar als je nu geen aandacht besteed aan het team dan glipt het dadelijk door je vingers.

De Teamcoach werkt met management en directieteams die vastgelopen zijn in de samenwerking. En die snappen dat als ze die grote klus willen klaren, ze aandacht moeten gaan besteden aan wat er wringt. En dat is spannend……

De Teamcoach biedt geen doekje voor het bloeden. We werken met jullie realiteit zoals die nu is. We halen de bug uit het systeem. Voorgoed!
 

KLANTEN

Natasja werkt(e) onder andere voor: Philips,  Achmea,  Basisschool Het Kraaiennest,  ABN AMRO,  Ministerie van Defensie,  Gemeente Heeze-Leende,  Peugeot,  Belastingdienst,  UWV,  GGZ,  Provincie Utrecht,  Brabantia,  NOS,  KLM Cargo


Reviews

Ik was opdrachtgever voor een teamcoach opdracht voor het business actuariaat van de divisie Achmea Pensioenverzekeren en opdrachtgever voor de afdeling operatonal risk & compliance van Syntrus Achmea. De oorspronkelijke vraag was bij Achmea Pensioenverzekeren: Verbeteren van de samenwerking binnen het team actuariaat en ondersteuning van de manager actuariaat. De manager was onervaren met aansturing van professionals in conflictsituaties. De oorspronkelijke vraag bij Syntrus Achmea was: Persoonlijke coachen van redelijk onervaren manager Risk. Persoonlijke effectiviteit en samenwerking binnen de afdeling en tussen managers onderling verbeteren. Natasja heeft in beide opdrachten de teamcoaching tot tevredenheid van mij als opdrachtgever en betrokken managers prima uitgevoerd. De managers zijn in persoonlijke effectiviteit zeer sterk verbeterd. Teams zijn beter gaan samenwerken. Conflicten zijn goed besproken, teamleden hebben onderlinge spanningen uitgesproken. Samenwerking is aantoonbaar verbeterd.
Peter Jaspers
HR - Leidinggevende
Ik werd gecoacht als teammanager van het MT Risk in mijn rol als ook in groepsdynamische vaardigheden en de interventies die ik moest inzetten om het MT naar een hoger niveau te laten ontwikkelen. De oorspronkelijke vraag die gesteld werd door de opdrachtgever aan Natasja Hoex was: Verbeter de leiderschapskwaliteiten van de manager Samenwerking van het management team naar een hoger nievau brengen. Teamcoaching door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: - Verbetering van mijn eigen leiderschapskwaliteiten - Inzicht in teamdynamiek en ontwikkeling -Reflectie op eigen functioneren en effect daarvan op anderen -Sterk verbeterde samenwerking in mijn managementteam

Peter Leermakers
Deelnemer
Ik was opdrachtgever en deelnemer Onze oorspronkelijke vraag was: Ondersteuning bij het herafstemmen van project doelstellingen op internationaal, multicompany stuurgroep niveau. Door veel ruis onderling stond dit miljoenen project al enkele maanden stil. Coaching heeft mij persoonlijk opgeleverd: Leiderschap nemen bij herafstemming van project doelstellingen. Weten welke interventies wel te doen en welke ook vooral niet. Teamcoaching door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: Een heldere opnieuw afgestemde project doelstelling. Een goed functionerend afgestemd internationaal team en een succesvol project.

Jurgen Mollink
Deelnemer
Als directeur van het Kraaiennest was ik voorzitter van de werkgroep die de selectieprocedure organiseerde voor teamondersteuning. In dat kader kun je me beschouwen als opdrachtgever. Tevens was ik deelnemer van het teamtraject en daarnaast ontving ik als leidinggevende persoonlijke coaching om mijn taak als schoolleider goed gestalte te kunnen geven. Onze oorspronkelijke vraag was: Help ons om ons team echt als team te laten functioneren. Het geven en ontvangen van gevraagde en ongevraagde feedback is daarbij een zeer belangrijk onderdeel van goed teamfunctioneren. Verder wilden we het wandelgangencircuit laten stoppen en ombuigen in een manier van omgaan met elkaar die effectief is. Er zijn 3 teambijeenkomsten geweest, er zijn intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Daarvan vond ik de eerste teambijeenkomst het meest succesvol, omdat we daarin naar mijn idee de basis hebben gelegd voor alle verdere activiteiten. In die eerste bijeenkomst hebben we allemaal een stukje van onze 'persoonlijke sluier' omhoog gedaan. Coaching heeft mij persoonlijk het volgende opgeleverd: Ik heb inzicht gekregen in het effect van mijn gedrag op ons team en tools gekregen om mijn gedrag te veranderen. Dat geeft me een gevoel van vrijheid en dat ervaar ik als zeer prettig. Teamcoaching door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: Een team dat zich bewust is van zijn kwaliteiten/ontwikkelpunten en dat dagelijks bereid is tot verdere groei. In plaats van dat er een conflict is opgelost, hebben we geleerd hoe we conflicten steeds opnieuw zelf kunnen oplossen. Hierdoor blijven we zelf in ontwikkeling en is het effect van de teamcoaching in de loop van de tijd alleen maar groter en groter geworden

Cees Rijken
HR - Leidinggevende
Ik was deelnemer in de coaching Onze oorspronkelijke vraag was: 1. Hoe vul ik mijn rol als coördinator van het secretariaat SS&M goed in, kijkende naar welke stijl van leidinggeven ik in moet zetten om de collega’s gemotiveerd op een kwalitatief hoogwaardige manier te laten werken. 2. Hoe voer ik goede gesprekken met collega’s op een manier die bij mij past? Met name als het gaat om corrigerende feedback gesprekken. 3. Hoe ga ik op een constructieve manier om met conflicten, weerstand en klagen. Wat moet ik wel doen en wat misschien ook niet? Coaching heeft mij persoonlijk opgeleverd: Duidelijkheid hoe deze nieuwe functie te vervullen. Meer bewust van eigen kracht en gevoel, en deze ook kenbaar durven maken, middels gesprekstechnieken/oefeningen rondom conflictsituaties. 5) Teamcoaching door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: Een professioneler team, waarbij we (middels mijn coördinatiefunctie) beter samenwerken in een open en beter georganiseerde omgeving.

Lieneke Vink
Deelnemer
We hebben nu effectiever opererende teams waarin problemen en mogelijke knelpunten veel eerder geadresseerd worden. Vooral doordat iedereen zich veel meer bewust is van zijn eigen en andermans positie

Erik Roelfsema
Deelnemer
Opmerkingen: Ik wil het secretariaat, bestaande uit 6-8 secretaresses, professionaliseren. Meer een team laten zijn en beter gecoördineerd samenwerken. In eerste instantie heeft teamcoaching ons meer inzicht in teamsamenstelling en pijnpunten gegeven. In vervolg daarop individuele coaching van coördinator secretariaat, een nieuwe rol. Dit heeft geleid tot een team waarin op een open en constructieve wijze wordt samengewerkt.
Henk van der Pol
Hr - Leidinggevende
Opmerkingen: Onze oorspronkele vraag was: Samenwerking verbeteren in een vastzittende afdelingscultuur waar nieuw gedrag en competentieontwikkeling wordt gevraagd van medewerkers met een lang dienstverband die al evenlang samenwerken. Coachen van de leidinggevenden op aansturing van het veranderproces. Teamcoaching door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: Een team dat de samenwerking beter zoekt: Inzicht heeft in elkaars competenties en ontwikkelpunten Meer begrip heeft voor elkaar Meer commitment heeft op de ontwikkelrichting De leidinggevende is effectiever in sturen van de ontwikkeling van de afdeling.
Annie Wilhelmus
HR-Leidingevende
Opmerkingen: Onze oorspronkele vraag was: Zou je een op maat gemaakte projectmanagement training kunnen ontwikkelen en geven voor 3 van mijn coördinatoren, welke elk een of meerdere projecten toegewezen hebben gekregen, waarmee ze direct hand-on aan de slag kunnen en toe kunnen passen? En zou je ze tijdens hun project voortgang & ontwikkeling kunnen coachen op hun eigen rol en de rolverdeling van de overige spelers in het projectteam? Coaching door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: Handige & direct toepasbare hands-on tools welke de structuur rondom en in hun projecten verduidelijkt hebben, zoals de bijvoorbeeld de rolverdeling in een project en een duidelijk begin & eindpunt van een project. Ook hebben de op maat gemaakte coaching sessies bijgedragen aan een stuk zelfverzekerdheid van de coördinatoren als het om werken in projectvorm gaat. Ook op persoonlijk vlak hebben ze deze positieve ontwikkeling doorgemaakt, iets wat binnen andere facetten binnen hun functie ook duidelijk merkbaar is. Een van de elementen die mijns inziens een duidelijke rol heeft gespeeld bij deze verbeterde zelfverzekerdheid zijn de intake gesprekken per individuele coördinator welke aan dit training/coachings traject vooraf zijn gegaan. Hierdoor heeft Natasja Hoex van De Teamcoach een op maat gemaakte training kunnen ontwikkelen en afleveren, een methodiek zie zeer effectief is gebleken. Inmiddels zijn er van de vier projecten er drie met succes afgerond zijn en gaat de vierde ook richting de afrondingsfase.
Dinesh Kanai
HR-Leidinggevende
Onze oorspronkele vraag was: Als teamleider van de groep projectleiders van het projectmanagementteam van de provincie Utrecht is mij/ons door de directie gevraagd de gehele organisatie verder te professionaliseren op het gebied van projectmanagement. De projectleiders treden daarbij op als trainer/coach. Daarvoor dienen de projectleiders te worden bekwaamd in het trainersvak. Training door Natasja Hoex heeft ons opgeleverd: De “harde kant” bij de projectleiders is goed op orde. De meeste projectleiders voelen zich nog onzeker als trainer, waarvoor Natasja een prachtig 3-daags trainingsprogramma in aansluiting op de dagelijkse praktijk (veel casuïstiek) heeft opgesteld. Na de training van Natasja zijn de projectleiders bewust bekwaam door goed inzicht te hebben verkregen en hierin tijdens de training ervaring te hebben opgedaan in de sterke en zwakke kanten als trainer. En bovenal veel goede zin verkregen om het geleerde toe te passen, waarbij enkelen de smaak zeer te pakken hebben gekregen en op dit moment te werk zijn als professionele trainers.
Pieter Laban
HR-Leidingevende
Natasja is een echte professional op het gebied van training en coaching. Ze heeft de kennis en kunde om de groep/persoon inzichten te geven die ervoor zorgen dat niet alleen de groep/persoon een stap verder kan. Hierdoor zorgt Natasja ervoor dat de organisatie naar een hoger plan wordt getild. Dit doet ze door effectief te luisteren naar wat de groep/persoon nodig heeft. Dit doet ze op zo'n subtiele manier die ervoor zorgt dat het vertrouwen blijft waardoor het groeiproces in gang blijft. Ik zou Natasja ook zeker aan andere projecten/bedrijven aanbevelen. Natasja in 3 kwaliteiten: prettig in de omgang, kundig en to the point.
Bert Wagenaar
Deelnemer
Natasja had binnen erg korte tijd voor zichzelf een helder beeld van de situatie, en kon ons een duidelijke uiteenzetting geven van wat er aan de hand was. Dit was al een erg grote hulp bij het oplossen van de situatie. Daarbij heeft ze gedurende het coachingtraject ons erg behulpzame handvaten gegeven die precies aansloten op de dingen waar we tegenaanliepen.
Deelnemer