Overslaan en naar de inhoud gaan

Margareta von Salisch

Senior Communicatie Trainer - Lastige gesprekken voeren

Luchtig en met humor werkt Margareta sinds 2003 als expert in intermenselijke communicatie. Ze traint professionals in het ophelderen van miscommunicatie in de werkrelatie en het samen-werken vanuit plezier en compassie. Zij houdt van eigenwijze mensen.


leiding nemen
samenwerken
Helikopterview
Reflecteren
Keuzes maken
Prioriteiten stellen
Afspreken en Aanspreken
Eerste indruk
faciliterend leiden
team in beweging
profileren & presenteren
communicatiefitness

Margareta gebruikt theatervormen als middel om allerlei vormen van spraakverwarring in werkrelaties in kaart te krijgen. Hierdoor komen mensen in hun kracht en lukt het om helder en zonder stress te communiceren. De communicatie ruis kan door een training, supervisie of coaching verholpen worden, waardoor het werkplezier toeneemt. Het is een verrijkende stap voor de persoonlijke groei om al spelende te ontdekken, voelen, reflecteren en oefenen, hoe grip te krijgen en te communiceren in (lastige) situaties.

Margareta kan in een ‘split second’ in kaart krijgen waar de schoen wringt. Door er van een afstand naar te kijken kan ze snel situaties aanvoelen en inschatten waar een  dilemma over gaat.

Margareta’s theaterachtergrond vindt inmiddels 40 jaar geleden zijn oorsprong.
Na haar drama opleiding aan de academie voor expressie (1977), begon ze als theatermaker bij Theatergroep Optater (1980) en was werkzaam als dramadocent  aan de Hogeschool Inholland (1980-1996), directeur bij Theater "De lieve vrouw" in Amersfoort (1991-1992) en Hoofd opleiding bij de Nederlandse Clowns School  (1996-2000). 

Sinds 2003 heeft Margareta haar eigen bedrijf, waarbij ze haar theaterervaring verbindt in haar werkzaamheden als coach, supervisor en trainer.

De theoretische kennis die ze heeft opgedaan tijdens haar Post-HBO opleiding Supervisie & Coaching bij Pro-education (HvA) 2003, heeft ze inmiddels veelvuldig kunnen inzetten in de praktijk.
 

HUIDIGE WERKZAAMHEDEN

Margareta heeft de laatste jaren in +/- 5 trajecten sociaal werkers opgeleid tot trainers in een bepaalde methode. Ze vindt het belangrijk om dat altijd n samenwerking met een deskundige uit de praktijk te doen.
(Training ‘Dichterbij’ van H.v.Deur, M.Scholte en A. Sprinkhuizen; Training ‘Oplossingsgericht werken’ van P.d.Jong en I.K. Berg; Training “‘Oplossingsgericht werken’. Training ‘Wegwijs in schuldhulp verlening’ van A. Goené  en op wens van het werkveld de training ‘Borging en verdieping van methoden in het dagelijkse werk’).

Voor het Onderzoekend theater kreeg Margareta opdrachten van de ‘SamenDoen’ teams (Gemeente Amsterdam) om tijdens hun winter- en summerschool complexe casussen te onderzoeken. Op de HvA mocht zij in samenwerking met het lectoraat culturele en sociale dynamiek een zestal theaterinterventies doen, waaronder het onderzoeken van de communicatie tussen de medezeggenschapsraden van de HvA. Ook tijdens de lessen in ‘het voeren van systeemgesprekken’ bij de bachelor SW onderzocht zij samen met de studenten een aantal casussen. Op het jaarlijks congres 2018 van de beroepsvereniging voor supervisoren en coaches, de LVSC, heeft zij een workshop ‘onderzoekend theater’gegeven voor begeleidingskundigen.

(zie publicaties link).

Momenteel is ze naast het runnen van haar eigen bedrijf, werkzaam als coach bij de  Master social work (Hogeschool van Amsterdam), ) als supervisor bij de Master Pedagogiek (Hogeschool Inholland) en bij Vrije School Pabo (Hogeschool Leiden) als  Communicatietrainer.

 

WERKWIJZE

Ik laat mensen op een praktische manier de stap maken van 'weten naar doen'; van 'hoofd naar hart'. Empathisch, rustig en doortastend werk ik van leervraag en concrete casus naar oplossing en oefening met nieuw gedrag, met rollen en met emoties.

Ik geloof dat  Samen-werken de sleutel is tot succes van ieder team en iedere organisatie. Samenwerking met de klant, met collega's of met de baas geeft je vleugels. Dat gaat niet altijd vanzelf.....
maar ook 'vliegen' kun je leren.
Het vraagt meedenken met de ander, improviseren en incasseren, maar ook initiatief nemen, de ander aanspreken, je grens aangeven en je expertise inzetten.

In mijn trainingen en coaching ervaren professionals hoe 'Samen-werken' voelt; hoe je van elkaar kunt leren en genieten met vallen en opstaan. Met mijn agogische vaardigheden en mijn achtergrond als docent drama weet ik een veilige sfeer te scheppen waarin mensen ruimte voelen om "hun ding" te leren en direct toe te passen in hun praktijk.
 Door mijn onorthodoxe manier van werken prikkel ik de cursist, daag hem uit of verleid hem de cruciale stappen tot verandering te nemen.

Ik werk vanuit de insteek "gedrag roept gedrag op"en laat deelnemers daadwereklijk  ervaren hoe dat werkt. Ik geloof in het verbinden van 'leren vanuit eigen ervaringen', zelfreflectie en de helikopterview met modellen en methodieken indien ze van toegevoegde waarde zijn voor het beoogde doel van cursist en opdrachtgever.

Mijn motto voor persoonlijk leiderschap is "Wees je eigen voorzitter" (R.Cohn) en "Beïnvloeden van anderen begint bij jezelf".

Kort: Ik bied een magische mix van Intuïtie en structuur; humor en doorpakken, flexibiliteit en discipline.