Overslaan en naar de inhoud gaan

Carmen Altena

Trainer, Coach & Verandermanager

Carmen is een ervaren trainer, coach en verandermanager die wezenlijke veranderingen begeleidt bij individuen, teams en organisaties. Denk aan onderwerpen rondom leiderschap, effectiviteit, effectieve communicatie en samenwerking.


persoonlijke effectiviteit
Effectief communiceren
Persoonlijk leiderschap
Timemanagement
Omgaan met weerstand en stress
leidinggeven
Talent & Management Development 
Zelfsturende teams
Effectief samenwerken
Verandervraagstukken
Strategisch Coachen
Transactionele Analyse
Storytelling
organisatie opstellingen
systemisch werken
teamontwikkeling
Zelfbewustzijn
energie
Verbinding

Carmen gaat voor het allerhoogst haalbare en schroomt niet buiten gepaande paden en kaders te gaan. Ze zoekt diepgang met oog op het resultaat en verbindt ratio en intuïtie.

Ze is in staat haar twee achtergronden als technisch bedrijfskundig ingenieur en als lichaamsgericht therapeut naadloos te combineren waardoor ze mensen pijlsnel naar hun eigen kern kan brengen.

Ze startte haar carrière als consultant bij KPMG, Nolan Norton & Co en deed ervaring op bij Artsen zonder Grenzen. Daarna is ze verder gegaan als in haar rol als veranderaar met de nadruk op de ontwikkeling van mensen.

Carmen is inzetbaar voor vragen op het gebied van:

  • SAMENWERKING, zoals effectief leren samenwerken, leren luisteren en leren vragenstellen, vertrouwen en begrip creëren door bijv. (Fishbowl) dialoogsessies, zodat diversiteit en verschillende perspectieven kunnen leiden tot creatie en synergie ipv tot conflict.
  • LEIDERSCHAP, zoals persoonlijke effectiviteit in sturen van verandering, coachend leren leidinggeven, leren van praktische leidinggevende vaardigheden en creëren van pro-actief gedrag, zodat er een goede mix ontstaat tussen doelgerichtheid en mensgerichtheid, kaders en vrijheid, een gezamenlijke focus, gemotiveerde medewerkers en een prettige werksfeer.
  • PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT en PERSOONLIJK LEIDERSCHAP zoals effectief leren omgaan met stress en werkdruk, effectief communiceren, omgaan met weerstand en stress, timemanagement, natuurlijk profileren, stellen van prioriteiten zodat persoonlijke ambities worden bereikt en zaken gemakkelijker gaan
  • VERANDERING, zoals begeleiding bij cultuurveranderingen, begeleiding bij zelfsturende teams, mensen meekrijgen in verandertrajecten, van verandermoeheid naar veranderzin, Appreciative Inquiry, zodat veranderingen effectief worden doorgevoerd met focus, energie en vertrouwen als resultaat
  • Ontwikkelen en Begeleiden TALENT & MANAGEMENT DEVELOPMENT trajecten o.a. in combinatie met organisatie-, innovatie- en verandervraagstukken. zodat de organisatie doelstellingen worden behaald, de organisatie wendbaarder wordt en je medewerkers gemotiveerder. 
  • Helderheid laten ontstaan in diverse vraagstukken waarbij zaken ‘NIET LEKKER LOPEN’ (o.a. onderstroom zichtbaar maken) door middel van opstellingen, (fishbowl) dialoogsessies etc.
     

WERKWIJZE

Inner excellence, outer performance

WAT
Omdat ik voor het allerhoogst haalbare ga, omdat ik aan denkkaders en patronen ga rammelen, omdat ik oordeelloos kan kijken, vanuit nieuwsgierigheid veel vragen stel en doorga waar de meesten stoppen, omdat ik scherp kan waarnemen, laat ik je bewustworden van nieuwe mogelijkheden. Help ik je de mogelijkheden eruit halen die erin zitten, je nieuwe mogelijkheden te laten ontdekken, die je helpen je ambities waar te maken. Dat is waar ik blij van word.

WANNEER
Je kunt mij inzetten in situaties met bijvoorbeeld toenemende stress, afnemende groei / succes, beschuldigingen, toenemend ziekteverzuim, (verander)moeheid, stagnatie van groei, gebrek aan vertrouwen, of gebrek aan initiatief, polarisatie, conflicten, kloof tussen top-werkvloer. Kortom daar waar behoefte aan vernieuwing is. 

HOE
Ik realiseer effectieve veranderingen door te werken vanuit systemisch perspectief, waarin alles met elkaar verbonden is en de reden te achterhalen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Bewustzijn wordt vergroot aan de hand van concrete doelstellingen, vraagstukken en ervaringen. Al werkend ontstaan nieuwe perspectieven, inzichten en transformeren oude patronen. Je zult versteld staan van je eigen mogelijkheden. En ontdekken dat er nog zoveel is waar je je persoonlijk of als team niet bewust van was en dus ook geen gebruik van kon maken.

RESULTAAT
Het overall effect is dat je je doelen succesvol bereikt met een groter gemak. Dingen gaan meer vanzelf, vanuit flow. Concreet meer succes en groei, effectieve samenwerking ook innerlijk bijvoorbeeld tussen ratio en gevoel, meer overzicht, focus en natuurlijk leiderschap, toenemend (zelf)vertrouwen en waardering, meer balans, meer energie en plezier, groter gevoel van rust/

METHODEN
Ik speel met zienswijzen en vormen uit diverse methoden zoals: systemisch werk/opstellingen, Gestalt, NLP, Transactionele Analyse, Strategisch Coachen, Theory U, Transformational Presence, Voice Dialogue, Kernkwadranten en Polarity Management, Storytelling maar ook uit de natuur(kunde), psychologie, bio-energetica en core energetica.  

Ik geloof in kruisbestuiving en inspiratie van verschillende zienswijzen, daarom werk ik branche overschrijdend en met uiteenlopende methoden en liefst met een grote mate van diversiteit. 
 

KLANTEN

Carmen werkt(e) onder andere voor: Diverse Corporate,  KPN,  KLM,  ING,  USG People,  Zwitserleven,  Diverse Zorg,  Alliade,  Branchorganisaties,  Modint,  Diverse IT,  Enrico, Food,  Nutricia


Reviews

"Zeldzaam hoe ze mij mijzelf heeft laten zien, heel waardevol voor mij als mens en niet alleen in mijn werk. Ik had van te voren niet gedacht dat coaching zoveel voor me kon betekenen. Ook veel plezier gehad.''
Adrienne Wempe
CEO Kennr
onderdeel Alliade
Voordat je deze training (Persoonlijk Leiderschap) begint, moet je bereid zijn jezelf de groei te gunnen. Dat houdt in dat je echt naar jezelf durft te kijken, naar jouw keuzes en alles dat daaruit voortvloeit. Maar als je dat dan hebt gedaan, en als je het afrondt, dan heb je een plek in je leven bereikt waar je anders niet of nog lang niet was geweest.
Deelnemer
Training Persoonlijk Leiderschap
“Carmen heeft het bijzondere talent om mensen stap voor stap zelf naar de antwoorden op hun (levens)vragen en onzekerheden te leiden. Dat opent een schat aan mogelijkheden en kansen. Eigenlijk wijst ze je de weg om zelf weer de regie over je werk en leven te voeren. Een fantastische ervaring.”
Marcel van Dijk
Group Commercial Director
CED
“Mijn eerste kennismaking met Carmen was bij de training “de kortste klap naar meesterschap” enkele jaren geleden. Voor mij toen al een bijzondere ervaring. In 2012 zijn we opnieuw in contact gekomen en heb ik Carmen gevraagd mij te coachen in mijn rol als verandermanager in een cultuur- en leiderschapstraject bij USG People. In een 5-tal intensieve sessies heeft ze mij van vele nieuwe inzichten voorzien, die mij geholpen hebben mijn rol in dit traject op een ‘eigen wijze’ te vervullen. Haar intuïtieve wijze van coachen en haar zorgvuldigheid in het continu toetsen of het gevoel klopt, maakt dat we mooie en goede resultaten hebben gezien en ervaren. Zij heeft mij helderheid geboden in mijn eigen belemmerende overtuigingen en nog belangrijker mij in staat gesteld daarvan definitief afscheid te nemen.”
Director HR Services & Expertise
USG People
“Carmen vult haar rol als coach op een bijzondere wijze in. Persoonlijk heb ik mogen ervaren dat Carmen de fundamenten van je zienswijze, aanpak en overtuigingen weet te raken, beïnvloeden en, waar nodig, je de oplossingen biedt. Daarmee bereikt Carmen een effect wat ook op de langere termijn merkbaar is en een bijzondere plek inneemt in je dagelijkse handelen / opereren. Het is een vorm van coaching en begeleiding die zowel rationele als spirituele kenmerken in zich heeft en daardoor enorm krachtig is. Ik kan Carmen dan ook van harte aanbevelen aan een ieder die werkzaam is in een intensief speelveld / verantwoordelijke job en daarin effectiever wil worden. Daarnaast is Carmen gewoon een heel nuchter, prettig en integer mens om mee te werken!”
Algemeen Directeur SSC
USG People
Het management team van een grote verzekeraar gaf aan zich te willen ontwikkelen. En dat terwijl het goed met ze ging, een groeiende organisatie, sales-prestaties ver boven markt gemiddelde en een goed imago. Gewoon omdat het altijd beter kan. En omdat je altijd kan leren. Mooi uitgangspunt! We organiseerden een intensieve training voor hen, waarin iedereen zijn eigen persoonlijke doelstellingen meenam. Deze doelstellingen werden de eerste dag verdiept en tot de kern gebracht. Al gauw bleek dat we geen team voor ons hadden. We zagen in het begin van de training het team steeds verder uit elkaar vallen. "Duidelijk werd hoe de persoonlijke doelstellingen samenhingen met de teamdoelstellingen en dat de manier waarop je tegen het team aankijkt alles zegt over jezelf. Door deze training zijn we een hecht team geworden dat soepel kan samenwerken en nu op één lijn zit." "Erg waardevol: ons succes maakte blind – we zagen in dat we door de dagelijkse beslommeringen onvoldoende tijd besteedden aan de strategische context; nu maken we er weer tijd voor." "Door de gedeelde ervaring is er meer begrip en openheid richting elkaar ontstaan plus meer vertrouwen in de onderlinge communicatie en minder misverstanden." "We kunnen nu onze ideeën makkelijk omzetten in initiatieven."
Zwitserleven Management Team
teamcoaching
Reacties manager en diverse teamleden na de start twee-daagse als onderdeel van een intensief teamtraject waarin het team beter moest leren samenwerken, vertrouwen in elkaar moest groeien en de strategie van de toekomst gezamenlijk moest worden bepaald. "Je hebt een veranderingsproces bij mij in gang gezet waarbij ik geleerd hebt dat ik mijzelf kan blijven, zonder daarbij de behoeften van anderen uit het oog te verliezen. Met dank voor de enorme positieve energie die ik nu uitstraal." "Twee intensieve dagen die het beste in me hebben doen bovendrijven. Ik voelde mij na de 2e dag totaal “in balance“ en “in control“ ." "Twee intensieve, leerzame dagen waarbij de teamgeest bij ons zessen weer naar boven is gebracht door jullie deskundige aanpak. “Ik had absoluut niet verwacht dat we met z’n allen zo snel het achterste van onze tong zouden laten zien. Carmen, ik weet niet hoe je het doet (tot de kern doordringen en mensen nader tot elkaar brengen), maar je lijkt wel een tovenaar.” “Naar training ga ik normaal gesproken toe om bagage mee te nemen, hier heb ik ook veel achtergelaten.”
KLM Security team
"Ik vond de aanpak vanuit het gevoel heel goed. Wordt sterk toegespitst op de persoonlijke situatie en de trainer komt snel tot de kern. Aanbevelingswaardig, geeft energie, draagt bij aan de ontwikkeling. Heel effectief!"
Deelnemer training Persoonlijke Effectiviteit
"Ook al zijn de intenties nog zo goed, toch kunnen teams soms vastlopen in de communicatie en samenwerking met elkaar. Carmen weet op een positieve, vriendelijke maar ook eerlijke en directe manier het team weer vlot te trekken, door de aandacht te vragen voor elkaars positieve bijdragen, inzicht in elkaars individuele sterke punten, en uitleg over waarom het soms toch fout loopt. Haar scherpzinnige begrip van de individuen en de groep vertalen zich in een gebalanceerd programma waarin iedereen nieuwe inzichten in zichzelf en elkaar opdoet die nog maanden later doorwerken op de groep, een zeer waardevolle ervaring!"
Opdrachtgever