Arjan Lautenbach

Veranderpartner - organisatieontwikkelaar

15 jaar ervaring als trainer, coach en adviseur: een allround veranderpartner. Bevlogen, betrokken, altijd gericht op resultaat.


VERANDERPARTNER
ORGANISATIEONTWIKKELAAR
TRAINER
coach
adviseur
vakliefhebber
beweging in stroeve veranderprocessen
draagvlak door participatie
MEER IMPACT
MEER INVLOED
meer verandervermogen
NLP
SYSTEMISCH WERKEN
Oplossingsgericht werken

Holland Consulting Group was het organisatieadviesbureau waar Arjan na zijn studies Commerciële Economie en Sociale & Organisatie Psychologie in 1999 startte in het verandervak. Als adviseur en trainer legde hij hier het fundament voor zijn ambacht.

Na InContext Consultancy Groep en Ardis Organisatieontwikkeling ging Arjan als zelfstandig ondernemer aan de slag. Om vervolgens in 2009 samen met 2 partners het bureau PIO, Partner In Ontwikkeling op te richten, een bijzondere netwerkorganisatie voor organisatieontwikkeling van waaruit Arjan werkt aan het vergroten van VeranderVermogen in organisaties.

Arjan werkt vanuit een brede achtergrond, is geïnspireerd door o.a. de Positieve Psychologie, NLP (erkend trainer), Systemisch Werken, Oplossingsgericht Werken en heeft een sterktegericht perspectief. Hij gelooft, zoals ook wordt onderstreept door steeds meer onderzoek, dat het ontwikkelen en optimaal uitnutten van sterkten meer oplevert dan een eenzijdige focus op waar het ijs dunner is. Dit geldt in zijn visie voor individuen én voor organisaties. 

Hij is zelf continue in ontwikkeling, volgt vele trainingen en seminars en hoopt vurig nooit uitgeleerd te zijn. 

Voor vele opdrachtgevers werkte Arjan aan trainingen, leergangen en opleidingen en begeleidde hij directieoverleggen, MT-sessies, teambijeenkomsten, werkconferenties, workshops in grotere en kleinere verandertrajecten. Daarbij maakt hij met enige regelmaat gebruik van het waarden- en drijfvereninstrument My Motivation Insights, om zicht te krijgen op persoonlijke waardenprofielen én op de team- of organisatiecultuur.
 

WERKWIJZE

Continu versnellende verandering vereist VeranderVermogen! Hoe ben jij hierin al aan het groeien? En hoe neem jij jouw organisatie mee?

‘Change has changed’, zei managementgoeroe Gary Hamel onlangs in een hem zo typerende,  wervelende presentatie. Waarin hij stelde dat management, volgens hem de grootste uitvinding van de vorige eeuw, toe is aan ingrijpende verandering. Omdat de wereld in adembenemend tempo verandert. Terwijl management al tientallen jaren stil staat.

Aansluitend op zijn constatering, dat de versnelling van verandering vraagt om nieuw leiderschap, stel ik dat dé uitdaging voor leiders is om hun VeranderVermogen te ontwikkelen: het vermogen om jezelf lenig en met veerkracht aan te passen aan de razendsnelle ontwikkelingen én anderen daarin mee te nemen.

En aangezien leiders, die snoeihard werken, met de allerbeste intenties, niet altijd goed in staat of in de gelegenheid zijn zelf dit vermogen te kunnen waarnemen en ontwikkelen, maakt professionele ondersteuning - spiegel en klankbord zijn, soms advocaat van de duivel - hierin een waardevol verschil.   

Met de toenemende snelheid waarmee nieuwe informatie wordt ontsloten, en kennis met een muisklik voorhanden is, gaat kennis het verschil niet meer maken in de toekomst. VeranderVermogen wel.

Doelgroep
Deze leiders van nu en morgen zijn mijn doelgroep, samen met hun teams. Leiders en sleutelprofessionals in kennisintensieve, professionele organisaties waarin het steeds meer dé uitdaging is om de creativiteit van hun medewerkers maximaal aan te boren en menselijk potentieel uit te nutten.

Leiders en professionals die nu stagneren in weerbarstige veranderprocessen, waarbij ‘oude’ denkmodellen en aanpakken niet meer de beste resultaten halen. Niet inspireren. Mensen niet in beweging brengen of houden. Geen of onvoldoende energie aanboren.

Uniek
Ondanks duidelijke parallellen, geldt voor iedere organisatie dat haar vraagstuk uniek is. Omdat haar verandergeschiedenis, medewerkers en context uniek zijn. En dus volstaat niet één oplossing. Maar zal het oplossen en veranderen altijd op maat gesneden moeten worden.

Toch kent die aanpak enkele vaste contouren. En enkele voorspelbare fasen en stappen waarin de kernvermogens Verbeelden, Verduidelijken, Verwerkelijken en Verankeren de bovenstroom vormen en Verbinden, Vertrouwen en Verinnerlijken de doorslaggevend belangrijke onderstroom. In die aanpak fungeer ik als veranderpartner: adviseur, coach, trainer/opleider en facilitator.

Mijn modulair opgebouwde leergang VeranderVermogen is zodanig ontwikkeld dat door middel van keuzen in modules, aantal én omvang, maatwerk mogelijk is. 

Flexibiliteit
Dit levert jou en jouw organisatie maximale flexibiliteit op om opleiding en training moeiteloos op maat te snijden. En juist die deelvaardigheden in te trainen waaraan in de organisatie de meest behoefte aan is. 

Concreet is het resultaat dat leiders en sleutelprofessionals in de organisatie geëquipeerd zijn en zich zelfverzekerd en gegrond voelen in het vormgeven van veranderingen in de organisatie. En dat, als gekozen wordt voor het trainen van een enkele deelvaardigheid, dit helder kan worden opgehangen aan de gewenste verandering van leiderschap in de organisatie; goed past in het bredere kader.
 

Samengevat
Als sparringpartner, trainer én coach faciliteer ik jouw verandering en de verandering in jouw organisatie. Met interventies op maat. Met werkconferenties, teamsessies, trainingen, intervisie, coaching, e-cursussen óf verrassende vormen die we zelf co-creëren. 

Alles altijd op basis van een vrijblijvende intake, waarin we verkennen of de klik en het vertrouwen er zijn, die voor een succesvolle verandering noodzakelijk zijn.

Hoe zou het zijn om eens echt te kijken naar de ontwikkeling en verandering die jij voor ogen hebt? Hoe zou het zijn om meer zicht te krijgen op het pad van jouw gedroomde toekomst? En over die drempels te geraken die nu nog belemmeren? Ik ga graag het gesprek met je aan...

Keertje sparren?

 

KLANTEN

Arjan werkt(e) onder andere voor: DSM,  Thales,  Arcadis,  Corus,  Shell,  Sanoma,  Deloitte,  Holland Casino,  Randstad,  P&O Nedlloyd,  IHC Holland,  ROC Flevoland,  CSi,  Alfa College,  Hanze Hogeschool,  Academie voor Wetgeving,  PBLQ-ROI,  Van Gogh Museum,  Countus,  ONVZ,  Energiewacht,  DJI,  Min. van Economische Zaken,  Min. van LNV,  Gemeente Hoorn,  Gemeente Assen,  Gemeente Deventer,  Microsoft,  DHL,  Euroforum,  PriceWaterhouseCoopers,  Tebodin,  Politie Rotterdam Rijnmond,  BOOM Regionale Uitgevers,  Beiersdorf,  Natuur & Milieu Overijssel,  Woonconcept Vastgoed,  VIA NoordZuidLijn,  SCPO,  Rabobank,  ABNAMRO

 


Reviews

Arjan is an experienced, trustworthy, friendly and creative trainer and consultant. I felt comfortable working with him and I recommend him to anyone who is looking for an all-round and professional trainer - consultant.
HRD - Consultant
Kenmerken die de aanpak van Arjan voor mij typeren zijn: grondige analyse, theoretische onderbouwing en passende adviezen. Dit weet hij in combinatie met een respectvolle benadering naar zijn klanten om te zetten in doeltreffende interventies waardoor de weg naar echte verandering ingeslagen kan worden.

HR Manager
DSM
Arjan is a true professional in bringing about change in organisations! He is open, has a great sense of humor, can adjust and listen very precisely to ensure that people, teams or organisations take responsability for their own job, goals and objectives. His interventions are always based on a solid theoretical framework mixed with a good experience-focused approach.
Veranderpartner