Maaike Huisman

HR Teamcoach & trainer

HR professional pur sang. Met ruim 20 jaar ervaring in HR een vakspecialist en ervaringsdeskundige in het scheppen van de juiste condities voor een cultuur waar mensen volledig tot hun recht komen.


Strategische personeelsplanning
leiderschap
Bedrijfscultuur
HRM
Organisatiecultuur
Business partner
archetypen
ORGANISATIEOPSTELLINGEN
leiderschapscoaching
deep democracy
werkeffectiviteit
systemisch werken

De juiste mens op de juiste plek in de juiste kracht! Dát is de kern van strategische talentplanning en de essentie van Maaike haar werk. 
 

Maaike heeft ervaring in de profit en non-profit sector als HR adviseur, HR business partner, HR manager en teamcoach. Haar specialisaties zijn organisatiecultuur, strategische personeelsplanning en verbindende gespreksvoering.

Maaike heeft Human Resource Management gestudeerd gevolgd door een jaar kopstudie Cultuur, Organisatie & Management en is opgeleid tot coach via de academie voor counselling & coaching.

De afgelopen jaren heeft Maaike zich gespecialiseerd in systemisch werk: een methode waarbij de organisatie wordt beschouwd als een levend systeem waarin alles met elkaar is verbonden en waarbij de onderstroom zichtbaar wordt gemaakt via opstellingen. 

Mensen omschrijven Maaike als: "een bevlogen vrouw", "brengt mensen in beweging" en "is in staat de juiste toon te vinden om mensen aan te spreken en te begeleiden". Kernwoorden die op haar van toepassing zijn: ontvankelijk, nieuwsgierig, moedig, sensitief, verantwoordelijk, sportief en vriendschappelijk. Maaike houdt ervan om bespreekbaar te maken wat ertoe doet en vindt het belangrijk om het hart in de zaak te brengen. 
 

WERKWIJZE

“De vruchten plukken van de passie van mensen.”

Verlies van potentieel, dat gaat mij aan het hart. Mensen die niet tot hun recht komen in het werk, zich niet gehoord of gezien voelen. Het is een recept voor uit verbinding gaan. Langzaam ontstaat een omgeving waar mensen meer met zichzelf en met de regels en procedures bezig zijn, dan met het gemeenschappelijke hogere doel.

Bespreekbaar maken wat ertoe doet
Ik help leiders en HR professionals om bespreekbaar te maken wat er in het werk toe doet. Wat wil jij in de organisatie teweegbrengen? Waarom is dat voor jou persoonlijk belangrijk? Met deze vragen help ik de essentie naar boven halen en mensen te verbinden met zichzelf, met anderen en met de kern van de organisatie. 

Betekenisvolle organisatiecultuur
Een betekenisvolle cultuur is de basis voor het aantrekken en behouden van de juiste mensen in de organisatie. De manier waarop leidinggevenden met zichzelf, met medewerkers en met elkaar omgaan zegt iets over de essentie in de organisatie: waar zijn wij met elkaar voor bedoeld? Een expliciete bedoeling vormt een anker voor verbondenheid en is de kern van succes want.......verbonden mensen presteren beter! Ik help leiders en HR om de essentie en het DNA in de organisatie expliciet te maken voor het aantrekken en behouden van de juiste mensen. 

Verbindende dialoog
Mensen ervaren het meeste plezier in hun werk als ze oprechte aandacht krijgen voor wat hen bezighoudt. Soms zijn bepaalde onderwerpen echter taboe. Gaan de gesprekken alleen over resultaten en prestaties. Of is er geen ruimte om over andere onderwerpen te praten. Ik begeleid leiders en HR om een dialoog te voeren van mens tot mens, over wat er in het werk toe doet. Op basis van wederzijdse afhankelijkheid en met oog voor de essentie van de persoon en van de organisatie.
 

KLANTEN

Maaike werkt(e) onder andere voor: Achmea,  Progresso Media Groep,  Woonbron,  Fort aan de Klop,  Reef,  Gemeente De Kempen,  's Heeren Loo,  Sensoor,  Stichting De Bilthuysen,  Cofely West Industrie,  Stadlander,  Lumicks,  Trivento,  Indini


Reviews

Maaike heeft veel kennis van zaken, kan goed de juiste toon vinden om mensen aan te spreken en te begeleiden en is daarnaast een HR-manager en bruggenbouwer die kan denken vanuit het bedrijfsbelang, zonder het persoonlijke belang van betrokkenen uit het oog te verliezen.
Rik Jansen
HR - Leidinggevende
Maaike heeft ons geholpen bij het bepalen van de toekomstige inzet van de afdeling P&O De Kempen. Via een startegische visie op de gewenste inzet van een moderne P&O afdeling en een goede ordening van de werkzaamheden hebben we die inzet kunnen bepalen. Haar aanpak is stimulerend en inspirerend!
Rob Spit
HR - Leidinggevende
Maaike is een inspirerende trainer. Wat opvalt is haar persoonlijke overtuiging en motivatie om nieuwe inzichten te laten bezinken bij de deelnemer. De vraag “ Wat maakt ons bijzonder en uniek ?“ staat in haar visie centraal en laat je nadenken over welke talenten en voorwaarden daarbij horen. Maaike geeft een inspirerend inzicht dat we soms te druk bezig zijn met het aanpassen aan de omgeving in plaats van uit te gaan van de drijfveren van mensen en organisaties. Nog lang na de sessie borrelt het van binnen, je mag weer doen wat je leuk vind, hebt ruimte gekregen voor inspiratie & energie en gek genoeg volgt de rest dan vaak vanzelf…
Esther Mulder
Deelnemer
Maaike heeft een professionele bevlogenheid die motiverend werkt; zowel voor een groep als binnen een een-op-een gesprek. Zij is in staat om snel tot de kern te komen, daar een passende en theoretisch onderbouwde vertaling van te maken richting een (mogelijke) oplossingsrichting. Krachtig als interventie maar zeker ook als inspiratie!
Ruud van Lent
Deelnemer