Gijs van der Woude

Interventionair voor mens & organisatie

Interventionist, heeft gerenommeerde bedrijven, organisaties en hun medewerkers begeleid. Hij werkt met directies en (management) teams.


INTERVENTIONIST
ondernemer
verandertrajecten
coaching
Klantgericht Werken
leiderschap
organisatie opstellingen
meetbaar
ROI programs
confronterend
systemisch werken
groei
Ontwikkeling

Rode draad is blijvende verandering in samenwerking en communicatie in teams én met de klant. Hij heeft zelf een commerciële achtergrond en heeft roots als adviseur in commercie en communicatie.


Zijn huidige werkveld is teamontwikkeling en leiderschapsvragen in organisaties. In deze organisaties werkt hij met teams en hun leiders aan hun groei en ontwikkeling. De implementatie van gedrag en resultaten staat daarbij altijd centraal.

Hij werkt met de boven- en onderstroom, de uitgesproken en onuitgesproken zaken. Door de inzet van ruimtelijk werken en organisatie opstellingen helpt hij het voelbare zichtbaar maken. Dit koppelt hij aan de mindset (overtuiging) van het team én van de teamleden individueel. Voor hen is het dan mogelijk de confrontatie aan te gaan in het hier en nu. Het team ontwerpt en stelt dan een uitdagende toekomst vast met concrete resultaten en gezonde onderlinge verhoudingen en werken daar planmatig naar toe.
Het effect hiervan is zichtbaar in het effectief behalen van doelstellingen.

Gereedschapkist Best Year Yet jaar programma, Lencioni (5 frustraties van teamwork), MBTI, Belbin, Kernkwaliteiten, Roos van Leary, Enneagram, Bateson NLP, karakterstructuren van Wilhelm Reich, 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Covey, Systemisch werk in organisaties; (Familie & Organisatie opstellingen en diverse vormen van ruimtelijk werken), Masterclass Sales en Accountmanagement

WERKWIJZE

“Ik ga er van uit dat organisaties zelf heel goed weten wat er dient te gebeuren en soms wordt de menselijke maat vergeten of niet gezien.

“Bij mij kunt u er op rekenen dat ik u met een portie eigenwijsheid, kritische bevlogenheid en oplossingsgericht zal spiegelen in uw vraag. Training an sich is in mijn ervaring niet dé oplossingVanuit organisatie perspectief zie ik vaak dat het gaat over leiderschap. Dán krijgt de organisatie het voorbeeld om te volgen en worden gevraagde veranderingen gedragen en vóórgeleefd.
Ik werk graag met moedige managers en directeuren die de bron van de issues en uitdagingen waar ze zich voor gesteld zien, durven aan te kijken.
De issues gaan bijvoorbeeld over klanten die melden dat ze ontevreden zijn over de wijze waarop ze worden gezien en bediend, of over hoe er intern tussen de verschillende afdelingen wordt tegengewerkt.”
 

KLANTEN

Gijs werkt(e) onder andere voor: Realaties: Eneco Joulz,  KPN Telecom,  Rijkswaterstaat,  C1000,  Bavaria,  Boer & Croon,  Unilever NL/ Russia/ South Africa,  OHRA,  Johnson & Johnson,  DAG Media,  VU MC Academie,  Consumentenbond,  HP,  Portaal,  Shell Pernis,  Toppak,  Nederlandse Spoorwegen,  Erasmus MC,  nonprofitorganisaties als The Hunger Project,  vereniging Solidair en TEDxYouth @Amsterdam


Reviews

"Ik heb het afgelopen jaar het genoegen gehad om met mijn bestuur van mijn studievereniging een leergang bij Gijs te mogen doen. Een bestuursjaar bij onze studievereniging is een zeer intensieve ervaring waarin je zowel sociaal als functioneel tot het uiterste gaat. Dit is dan ook een zeer leerzaam jaar waarin je jezelf en je mede bestuursgenoten een stuk beter leert kennen. De ondersteuning die wij hebben gekregen van Gijs in deze sessies heeft mij ontzettend geholpen in het verwerken van de vele ervaringen die je op doet in zo’n jaar. In de sessies zelf creëerde Gijs een zeer vertrouwelijke en open sfeer waarin het voor mij mogelijk was me open te stellen voor mijn teamgenoten. Ik ben zeer tevreden met het programma dat Gijs met ons op had gesteld èn ik vond de flexibiliteit zijn programma erg fijn. We hebben redelijk wat tijd gestoken in het bespreken en behandelen van actuele issues binnen de groep. Onder de professionele begeleiding van Gijs werd de dynamiek binnen de groep op een hele fijne en mooie manier blootgelegd. Het was een intens jaar. Gijs heeft mijn leerervaring dit jaar enorm vergroot en onze groep meer bij elkaar gebracht. Heel erg bedankt daarvoor!"
Thomas Snuverink
Deelnemer
“Na een korte telefonische kennismaking heb ik intuïtief gekozen voor Gijs om op korte termijn een workshop organisatieopstellingen te verzorgen in de VUmc leergang De Innerlijke Krijger. Zijn enthousiasme, flexibiliteit en vooral de zeer open en toegankelijke manier waarop hij contact maakte met de groep hebben de middag tot een succes gemaakt. Ik hoop in de toekomst vaker samen te werken. Dank, Gijs!”
Wanda Straatma
Deelnemer
“Onze organisatie heeft Gijs gevraagd een Sales trainingstraject te ontwikkelen. Hierbij stond centraal dat er bij onze accountmanagers een positieve beweging tot stand moest worden gebracht, die zou leiden tot meer commerciële focus, meer verkoopinspanningen en daardoor meer resultaat. Gijs, heeft zich vooruitlopend een beeld gevormd van onze organisatie en hierop een training afgestemd. In periodieke trainingssessies zijn er naast theoretische en praktische onderdelen vooral verschillende inzichten aangeboden waarmee bestaande dilemma’s en kwesties in onze eigen werkwijzen konden worden aangepakt. Wat we vooral waarderen is dat Gijs gericht en sturend inging op de bestaande werkwijze en ervaringen van onze accountmanagers. Doorlopend wees hij hierbij op het belang van eigen verantwoordelijkheid en verandermogelijkheden, confrontaties ging hij hierbij niet uit de weg. Deze wijze van trainen heeft steile leercurve opgeleverd waardoor onze accountmanagers op een hoger plan acteren. De training van Gijs heeft voor ons meer opgeleverd dan verwacht.”
Mark van Driel
Sales manager
“Gijs heeft mij meer inzicht en tools meegegeven in complexe sales cases. Gijs geeft meer dan een "sales training" met de speerpunten op persoonlijke visie en een uitdagende begeleiding.”
Henk Kraaij
Account Management
Gijs en Kees als begeleiders zijn voor mij: soulmates, een team dat één is, individueel heel bijzondere personen, op gevoel in verbinding met mij als persoon en als man. Gijs en Kees geven zich helemaal, observeren, geven, heeft mij laten groeien, door mij ruimte te geven en mij ruimte doen laten ervaren, ook in de kleinste vorm. Bij Gijs en Kees heb ik volledig vertrouwen gevoeld, de juiste afstand en de mooiste intimiteit. Als professionals zeer kundig opererend, als persoon heel dichtbij gekomen. Hun effect op mij is er een van geluk, van verrijking en van mogen ontvangen. Ik ben Gijs en Kees zeer dankbaar voor het meelopen op mijn reis en daarin mij bevestiging en richting hebben geboden, voor mij als individu en als onderdeel van mijn team. Dank jullie!
Arthur Hermans
Deelnemer