Aanmelden als trainer

Toelatingsprocedure

1.Aanmelden

Meldt u aan door een email te sturen naar .

2.Bevestigings email

U ontvangt een bevestigingsmail met de toelatingsprocedure en onze selectie criteria.

3.Het toelatingsformulier

U ontvangt binnen 5 werkdagen de uitslag via email. Als u voldoet aan de toelatingscriteria dan nemen wij contact met u op om te bespreken hoe en voor wie we u het beste vind- en matchbaar kunnen maken.