Wilga Janssen

Senior trainer & coach voor adviseurs, projectleiders en projectteams

Wilga is nieuwsgierig/onderzoekend, ondernemend, betrokken en is een zowel praktische als creatieve oplosser met een brede kennis en zeer ruime werk en levenservaring..


Gedragsverandering
Verandering
Gedrag
INDIVIDUEEL
Teams
Organisatie
Adviseurs
MANAGEMENT
leidinggevenden
Coachend leidinggeven
Professionals
Loopbaan
RealDrives
Drijverentest
NLP
Breinleren
Belbin
Kilman
Situationeel leiderschap
Coachmodellen

Wilga is nieuwsgierig/onderzoekend, ondernemend, betrokken en is een zowel praktische als creatieve oplosser met een brede kennis en...

...zeer ruime werk en levenservaring.

Wilga heeft al ruim vijftien jaar werkervaring waarin zij een diversiteit aan mensen en teams heeft geholpen met verbeteren, vernieuwen en veranderen.

Zij helpt mensen om in beweging te komen en om de (eerste) stappen van die beweging ‘handen en voeten te geven’. Hierbij gaat het zowel om individuele vraagstukken als teamvraagstukken en/of organisatievraagstukken. In alle vraagstukken speelt het eigen gedrag van mensen in ieder geval een centrale rol.

Wilga vindt het een uitdaging om met haar deelnemers continu te zoeken naar mogelijkheden om hun doelen en dromen te realiseren of idealen iets dichterbij te brengen. Om met Covey te spreken: zij help om met respect voor je omgeving, je cirkel van invloed zo groot mogelijk te maken.

Daarbij is een onderscheidend vermogen van Wilga dat zij de buitenwereld (de omgeving waarin je je beweegt, de markt waarop je verkoopt, technische ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen, effect van je handelen etc.)  verbindt met de binnenwereld (diensten|producten, competenties, leiderschap, samenwerken, persoonlijke attitude, je eigen stijl en drijfveren etc.).

Met haar praktijkgerichte aanpak verbindt zij doelen aan handelen ofwel ‘wat wil je bereiken en hoe ga je dat voor elkaar krijgen?’ Hierdoor weten de deelnemers de inzichten, bewustwording en het geleerde veel makkelijker door te vertalen en te borgen in hun eigen praktijk.
 

WERKWIJZE

Mij huur je in als je een praktisch, oplossingsgerichte vriendelijke vasthoudende begeleider nodig hebt om ander gedrag te realiseren.

Klanten vragen mij om hulp als ze verandervraagstukken hebben waarin het gedrag van (groepen) mensen een rol speelt. Ik onderzoek met hen 'wat is hier aan de hand' en 'wat kun je doen ter verbetering?'. 

Soms is die vraag heel concreet:

* train onze adviseurs in het achterhalen van de vraag achter de vraag.

* train onze leidinggevenden om coachend leiding te geven.

* help dit startende team om zichzelf goed op de rails te zetten.

Soms is voor de opdrachtgever ook niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is:

* het loopt niet lekker in dit team

* deze medewerker zit niet lekker in zijn vel

* Ik weet niet goed wat een passende volgende loopbaanstap is voor mij. 

* er is gedoe tussen de leidinggevende en het team.

Ik werk vooral met HBO/WO adviseurs en leidinggevenden in de techniek, zorg, en ingenieursbureaus. Hun combinatie van vakmatige professionaliteit en maatschappelijke bijdrage past ook bij mij. 

Ik geloof niet in 'one size fits all'. En vind dus dat ik als professional een flink gevulde gereedschapskist nodig heb. Gelukkig is de laatste 30 jaar op mijn vakgebied veel onderzoek gedaan. Ik probeer daar goed van op de hoogte te blijven zodat ik recente inzichten kan verwerken in mijn aanpak. Ik maak bijvoorbeeld gebruik van RealDrives ( 2e generatie drijfverentest en model), van NLP, van breinleren, Belbin, communicatiemodellen, Kilman conflicthanteringsmodel, Situationeel leiderschap, Lingsma's coachmodellen, Verhoeven's coachmodellen, etc. etc. etc. 

Ieder mens is uniek. Gelukkig. Ik dus ook. Het unieke van een mens zit 'm vaak in de details. 

In mijn geval zijn dat 'details' als:

* geboren worden in een ondernemersgezin 

* nieuwsgierig, onderzoekend, ondernemend, resultaatgericht en sociaal zijn 

* een combinatie van sociale, bedrijfskundige en begeleidingskundige opleidingen hebben

* ruim 20 jaar werkervaring hebben in allerlei vormen van dienstverlening.
 

KLANTEN

Wilga werkt(e) onder andere voor: Grontmij,  HaskoningDHV,  Arcus College,  Waterschap Brabantse Delta,  struykverwoinfra,  Cordaan,  Bieze Food Group,  RPS,  Sanitas,  Csi,  Pendulum Support,  For Elements

 


Reviews

Bij Bieze Food Group leveren we op verschillende vakdisciplines diensten aan onze werkmaatschappijen. Wilga Janssen heeft ons als MT van deze dienstverlener geholpen zicht te krijgen op onze voorkeurstijlen en hoe wij onze omgeving zien. Door middel van kritische interventies tijdens de workshop heeft zij ons inzicht vergroot. Doordat we ons nu meer bewust zijn van ons gedragsrepertoire zijn we beter in staat te schakelen, en ons werk te doen. Ik heb Wilga leren kennen als een professional die aandacht voor het proces en de inhoud moeiteloos samen laat gaan.
Lamko Evers
HR - leidinggevende
Als groot ingenieurs en adviesbureau (Grontmij) hebben wij een populatie die vooral uit hoog opgeleide technische mensen bestaat. Wat betreft de inhoudelijke kennis, snelheid van denken en oplossingsgerichtheid zit het over het algemeen wel goed. De minder harde competenties op het gebied van communicatie, samenwerking en leidinggeven zijn in een aantal gevallen minder ontwikkeld. Door de jarenlange samenwerking met De Kunst van Anders weten de trainers, coaches en acteurs tijdens hun interventies goed tot de kern door te dringen. Ze laten zich niet overbluffen door technisch inhoudelijke kennis van de deelnemers, maar durven te confronteren en houden op een respectvolle manier de spiegel voor. Dat leidt er toe dat medewerkers zich bewust worden waar hun blinde vlekken en ontwikkelmogelijkheden zitten. De Kunst van Anders leert hierbij geen trucjes aan, maar help onze medewerkers om in hun eigen kracht te gaan staan. Niet alleen vanuit de inhoud, maar vanuit de balans tussen inhoudelijke kennis en expertise en persoonlijke overtuiging en vaardigheden. In de samenwerking bij het ontwikkelen en uitrollen van ontwikkeltrajecten ervaar ik De Kunst van Anders als professioneel, flexibel, creatief en coöperatief. Maar vooral ook inspirerende en authentieke mensen en dat is erg prettig om mee samen te werken!.
Kathelijne Völker-Veger
HR - leidinggevende
Na jaren van niet onverdienstelijk maar ook niet volledig bevredigend adviseurschap in mijn vakgebied, werd het tijd om de steeds terugkerende valkuilen en remmende factoren eens aan te pakken. Om uiteindelijk in spannende en uitdagende, maar ook in taaie en zware omstandigheden beter uit de verf te komen, en dus om zo mijn werk efficiënter te maken en er meer plezier en energie uit te halen (of eigenlijk andersom). Bij Wilga is me dat voor een goed deel gelukt. Niet helemaal, maar daar ligt eigenlijk haar grootste verdienste: ze heeft me een flink eind op weg geholpen om mezelf te verzoenen met wie ik ben en hoe ik werk, met mijn eigen-aardigheden en eigen werkwijze. En ze heeft me de handgrepen gegeven om hiermee verder te gaan. Ze heeft me geleerd om scherper te zien waar, wanneer en waarom er voor mij drempels opdoemen en om die vervolgens over te gaan. Of niet, maar dan bewuster, met argumenten om weer uit te leren. Minder moeten en dichter bij mezelf, meer reflectie en rust, meer durf en kracht. En het werkt, de ene keer beter dan de andere keer, maar het werkt! Ik heb twee kanten van Wilga’s werkwijze gezien. De ene is soms knap confronterend, maar dat kan ook niet anders. Zoals bij ieder in zo’n situatie zit de oorzaak daarvan natuurlijk in mijzelf. Maar het is de manier waarop zij doorvraagt, algemener maakt, lijnen legt en handreikingen geeft, die vertrouwen en durf geeft om de confrontatie aan te gaan, en die als leermoment te gebruiken. Waarbij ze het ook niet schuwt om haar eigen wedervaren als voorbeeld te gebruiken. Daarnaast heb ik Wilga leren kennen als deskundige, meedenkende adviseur in hoe bepaalde klantbenaderingen en werkprocessen creatiever en efficiënter aan te pakken. Zij doet dat vanuit een duidelijke “beleefdheid”, kennis en inzicht, zeker ook in de commerciële aspecten van de materie. En ze heeft een heel grote gereedschapskist paraat waar ze uit kan putten en ook goed kan overdragen. Wat ik aan het coachingstraject met Wilga heb gehad is duidelijk. En wat ik zo leuk vind, is dat de sfeer die mijn herinnering eraan kleurt steeds meer iets sprankelends en kleurigs krijgt. Terwijl het bij tijd en wijle best wel moeizaam en zwaar was. Naam en logo zijn dus uitstekend gekozen, Wilga! Bedankt!
Mike van der Linden
Deelnemer
Wilga Janssen excelleert in het trainerschap, door de deelnemers en de groep centraal te stellen. Ons leerproces en onze vragen, daar draait het om. Hierdoor sluit het aanbod aan bij de behoefte van de groep. Geen wonder dat wij uitstekende evaluaties terugkrijgen van de deelnemers
A. (Annet) van Duren
HR - leidinggevende
Wilga is te typeren als zeer betrokken, zowel bij de persoon als bij de organisatie. In korte tijd weet zij het probleem helder te krijgen. Door middel van kritische vraagstelling helpt Wilga de ander om zelf te ontdekken en stimuleert zij een actieve houding en het oppakken van de eigen verantwoordelijkheid.
Johanna van Berge
HR - leidinggevende