Paul van der Plas

Oefencoach - Trainer - Co-Trainer & Acteur

Paul is op zijn terrein een persoonlijkheid die in staat is om mensen in beweging te brengen en te inspireren. Rode draad in zijn stijl van werken is interactie. Hij faciliteert een kader waarin inhoud, creativiteit en toepasbaarheid in balans zijn.


Communicatietrainer
presentatie coach
Regiemodel
theorie u
golden circle
ervarend leren
Story telling
klantcontact
Pitchen
helder en boeiend presenteren

Afgestudeerd als drama-docent (1979) begon Paul, bij theatergroep Optater, met het ontwikkelen van interactief theater.
Hij specialiseerde zich hier in de rol van intermediair in de interactie tussen publiek en speelvlak.

Paul maakte talloze ‘visualisaties’ in opdracht van zowel profit- als nonprofit organisaties. Toegepaste opdrachten om een korte theatrale presentatie te maken welke op interactieve wijze de bedrijfsproblematiek spiegelt, inzichtelijk en bespreekbaar maakt. 

Vervolgens ontwikkelde hij zich van trainingsacteur tot trainer/acteur.
Verbonden bij diverse gerenommeerde trainingsbureaus, ontwikkelde hij de vaardigheid om snel en accuraat een leerbehoefte te peilen en daar een spel/trainingsaanbod voor te doen en trainde trainers in gebruik van rollenspel als werkvorm.

Paul geeft ervaringsgerichte communicatie trainingen; basiscommunicatie, omgaan met lastig gedrag, klantgericht werken en het voeren van moeilijke gesprekken. Daarnaast verzorgt hij diverse pitch-trainingen.
 

WERKWIJZE

Mijn aanpak is persoonlijk, ervaringsgericht en laagdrempelig. Direct toepasbaar resultaat. Respectvol, constructief en eerlijk in feedback.

Spel als oefening voor de werkelijkheid.

Waar je in de praktijk tegenaan loopt in de communicatie vormt de basis voor je leer-/onderzoeksvraag. Ik maak dit concreet door deze te vertalen naar een bestaande situatie. Wij onderzoeken deze situatie, het gedrag, de onderliggende patronen en mechanismen op een luchtige en speelse manier. Door te oefenen en te reflecteren werken wij naar een gewenste situatie toe. Door vanuit de beroepspraktijk te werken zijn de inzichten direct toepasbaar.

De focus ligt op het waarderen van individuele kracht, het vergroten van zelfkennis, vaardigheden en op 'wat werkt'. Methodiek wordt in tweede instantie gebruikt ter ondersteuning

Deze benadering leent zich om zowel 1 op 1 te werken als met kleine en grote groepen. De onderzoeksvraag en groepsgrote bepaald de werkvorm.

Door te 'spelen' breng je 'weten' naar je lijf. Je maakt gebruik van het geheugen van je lichaam en dat is duurzaam.
 

KLANTEN

Paul werkt(e) onder andere voor: Valacon Dairy,  TU/e,  Impact HUB Amsterdam,  Brabant Centre for Entrepreneurship,  Amsta,  Ymere,  Universiteit Tilburg,  New Venture,  Brain Award,  Britisch Petrol,  Woningcorporatie Woonpalet,  Alfa accountants en adviseurs,  Solcon,  CbusineZ,  Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland,  Gooi Consult - ABN Amro/ Louman/Nuon,  Gemeente Almere,  Gemeente Rotterdam,  Gemeente Zoetermeer,  Regio Alkmaar,


Reviews

Ik ben ondernemer en in deze dus zowel opdrachtgever en deelnemer. Paul heeft niet alleen inhoudelijk een heel sterk verhaal, maar zijn methode en persoonlijkheid zorgen er voor dat hetgeen overgebracht wordt ook echt in je brein, handelen en denken terecht komt. In de training die ik heb gedaan heeft Paul mij geholpen met wat er nu echt gebeurd in een 'sales' gesprek. Ik ben nu veel beter in staat om het gesprek over de behoeften, problemen en vragen van mijn potentiële klant te laten gaan. En niet alleen over mijn product, kennis, ervaring en visie. Mijn diensten komen nu minder expliciet ter sprake, maar juist wel heel nadrukkelijk als oplossing voor mijn potentiële klanten. Ik heb gemerkt dat mijn effectiviteit sterk is toegenomen
Loode Slot
Entrepreneur
Paul van der Plas heeft een bijzondere aanpak als het gaat om zijn trainingen. Hij is goed in het leveren van maatwerk en houdt rekening met de doelgroep (studenten / werkenden uit het bedrijfsleven). Zijn achtergrond als acteur heeft een toegevoegde waarde ten opzichte van andere trainers, zeker als het gaat om presentatie- en pitchtrainingen. En zijn altijd goede humeur zorgt voor het laatste puntje op de i : perfecte training!
Jessica van den Bosch
Zakelijk directeur
TCE University Tilburg
Vandaag de dag ben ik in mijn funktie als relatie manager vaak de brenger van slecht nieuws. Dat roept bij de ontvanger soms heftige emoties op. Paul heeft mij geleerd mijn rust gedurende mijn emotionele momenten te bewaren en neutraal te blijven zonder afstandelijk te worden. Wat mij opviel aan Paul is dat hij heel goed luistert en de behoefte van de coachee centraal stelt. Gedurende de interactie checkt Paul of dat daar ook daadwerkelijk gehoor aan wordt gegeven. Hij leeft zich goed in zijn rol in. Hij observeert tegelijkertijd en kan na afloop de analyse helder verwoorden. geeft vervolgens op een plezierige manier aan wat zinvol zou kunnen zijn om toe te passen. Borgt vervolgens dat de uitkomst effectief en praktisch is. Het oefenrondje, dat bij mij slechts een half uurtje duurde, heeft zijn vruchten in de afgelopen maanden ruimschoots afgeworpen. Paul je bent in mij ogen een prima acteur/trainer. Dank voor het waardevolle trainingsrondje.

Jeanette Leijnse
Relatie Manager Zaken
ABN-Amro Bank
Binnen Alfa Acccountants en Adviseurs haal ik het optimale uit onze commerciële slagvaardigheid. Hiervoor maak ik af en toe gebruik van de kwaliteiten van Paul van der Plas Binnen onze organisatie zijn we niet op zoek naar ‘sales tigers’. Juist de persoonlijkheid en eigenheid van onze accountants en adviseurs zijn krachtige eigenschappen in sales. Paul helpt ons de authenticiteit van onze collega’s in te zetten om commerciële doelstellingen te realiseren. Paul weet onze collega’s (accountants, assistent accountants en adviseurs) op 3 niveaus te inspireren en te ontwikkelen. Ten eerste weet hij op coachende en inspirerende wijze mensen in communicatieve vaardigheden verder te helpen door integere feedback en helpende oefeningen: de oefencoach. Ten tweede rijkt hij theorie en kennis aan om naast de ervaringen ook inzicht en kader te bieden: de trainer. En ten derde is hij ondernemer. Dat brengt voor ons een extra dimensie. Onze klanten zijn ondernemers en juist het samenspel en het schakelen tussen oefencoach, trainer en ondernemer maakt Paul van toegevoegde waarde en gewaardeerd in de ontwikkeling van commerciële en communicatieve vaardigheden van de medewerkers van Alfa Accountants en Adviseurs.

Valentijn van Poucke
Marketing, sales en communicatie
Alfa Accountants & Adviseurs
Ik heb Paul tussen 2011 en 2013 drie keer gevraagd als trainer voor ons team van hosts, met het doel om hen te trainen in het initiëren van gesprekken met onze leden en klanten, het voeren van adviesgesprekken en het geven feedback. In deze training maakt Paul gebruik van methoden waarbij de trainees al oefenend leren om uitdagende en lastige gesprekken te voeren. Ook dragen ze bij aan de bewustwording over hun rol als host en hoe ze deze kunnen inzetten. Ik beveel Paul van der Plas actief aan als trainer richting andere ondernemers en projectleiders in mijn netwerk. Hij is een professional die zijn vak heel goed kent.
Marieke Pluk
Impact Hub Amsterdam
Ik heb twee sessies gehad met Paul. Voor de eerste sessie was ik sceptisch, maar bij de gesprekken na de eerste sessie had het al direct resultaat. Door de feed back van Paul kon ik anders naar mijn eigen positie in het gesprek kijken. Dat leidde tot meer openheid en groter begrip bij mijn gesprekspartner. Ik heb de trainingen als zeer positief ervaren.
Marco
Deelnemer